the official version in English >

Bike Maraton Jelenia Góra – 4 czerwca 2017
(dotyczy wyłącznie zawodników posiadających aktualną licencję kolarską)

 Puchar Polski w Maratonie MTB ( Elita, Masters, Cyklosport)

 UCI MTB Marathon Series (licencja Elita, Masters)

REGULAMIN

 1. Organizator

Grabek Promotion Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 42
58-500 Jelenia Góra
tel/fax+48 75 76 123 76
biuro@bikemaraton.com.pl

Dyrektor Wyścigu – Maciej Grabek

Strona internetowa wyścigu – www.bikemaraton.com

2. Klasa Wyścigu

Bike Maraton UCI MTB Marathon Series Jelenia Góra zostanie rozegrany zgodnie z przepisami UCI i PZKOL. Wyścig będzie zaliczany do punktacji UCI MTB Marathon Series

3. Uczestnictwo

  • W Bike Maraton UCI MTB Marathon Series Jelenia Góra mogą wziąć udział zawodnicy posiadający aktualną licencję UCI/PZKol na rok 2017 w wieku 19 lat i starsi, włącznie z zawodnikami posiadającymi licencję Masters. Licencję należy przedstawić Komisji Sędziowskiej w Biurze Wyścigu przed zawodami.
  • Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie formularza zgłoszenia do wyścigu, poprzez zgłoszenie elektroniczne ( formularz dostępny na stronie internetowej http://2017.bikemaraton.com.pl/rejestracja/ ) do dnia 1 czerwca 2017r. do godz. 12.00. Późniejsze zgłoszenia będą akceptowalne po opłaceniu kary 100 franków szwajcarskich.
    Ostateczny termin zgłoszenia mija 3 czerwca 2017r. o godz. 18.00
  • Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach sztywnych, zgodnych z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa
  • Zawodnicy lub Dyrektorzy Sportowi ekip mają obowiązek uczestniczenia w odprawie technicznej oraz zapoznania się z programem i regulaminem wyścigu.
  • Warunkiem uczestnictwa zawodnika w wyścigu jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu oraz przepisów sportowych UCI i PZKol.

4. Biuro Wyścigu

Biuro wyścigu – Park Paulinum,  Jelenia Góra, ul. Nowowiejska.

Biuro działa w dniach:

– sobota, 3 czerwca   – w godz. 17.00 – 21.00

– niedziela, 4 czerwca  – w godz. 8.00 – 10.00

5. Treningi

Oznakowana trasa Bike Maraton Jelenia Góra UCI MTB Marthon Series zostanie udostępniona od dnia
2 czerwca 2017r. od godz. 17.00. Treningi będą odbywać się bez zabezpieczenia medycznego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zawodników podczas treningów.

 6. Klasyfikacje

Pierwszych 40 zawodników i zawodniczek zdobywa punkty do rankingu UCI MTB Marathon Series zgodnie z przepisami UCI MTB Marathon Series.

 7. Nagrody

Zgodnie z regulaminem UCI MTB Marathon Series nagrody finansowe otrzymuje pierwszych  5 zawodników i zawodniczek na mecie wg schematu:

1 miejsce  – 200 €

2 miejsce – 150 €

3 miejsce – 100 €

4 miejsce – 75 €

5 miejsce – 50 €

Na podstawie obowiązujących polskich przepisów finansowych od regulaminowych nagród pieniężnych przekraczających wartość  760 zł , potrącony będzie 10% podatek zryczałtowany, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2, 20% od nierezydentów, art. 3 ust. 2a,  art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 13 pkt 2, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2032 z p.zm.). Potrącony podatek zostanie wpłacony przez Organizatora wyścigu do właściwego Urzędu Skarbowego.

 8. Pomoc techniczna

Pomoc techniczna dozwolona jest zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

Na trasie znajdować będą się  4 strefy techniczne. Lokalizacja i dojazd do stref technicznych zostanie podana na stronie http://2017.bikemaraton.com.pl/maratony/jelenia   do 4 kwietnia 2017r.

9. Ceremonia dekoracji

Ceremonie dekoracji będą przeprowadzane bezpośrednio po wyścigach, zgodnie z programem minutowym wyścigu. Do ceremonii dekoracji ma obowiązek stawić się 3 najlepszych zawodników/zawodniczek  w klasyfikacji UCI MTB Marathon Series. Zawodnicy na podium mają obowiązek stawić się w strojach sportowych.

10. Kary

W zakresie kar obowiązują przepisy UCI i PZKol.

11. Program minutowy

Program Bike Maraton Jelenia Góra UCI MTB Marathon Series

czwartek, 1 czerwca
12.00 zakończenie internetowej rejestracji zawodników
piątek, 2 czerwca
17.00 udostępnienie oznakowanej trasy wyścigu
sobota, 3 czerwca
17.00 – 21.00 weryfikacja zgłoszeń biuro wyścigu, Park Paulinum,  Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
18.00 zakończenie rejestracji uczestników biuro wyścigu, Park Paulinum,  Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
niedziela, 4 czerwca
8.00 – 10.00 weryfikacja zgłoszeń biuro wyścigu, Park Paulinum,  Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
9.00 Odprawa techniczna i wydawanie akredytacji do stref technicznych biuro wyścigu, Park Paulinum,  Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
10.45 ustawianie zawodników w sektorze startowym start, Plac Ratuszowy, Jelenia Góra
11.00 Start Bike Maraton Jelenia Góra UCI MTB Marathon Series start, Plac Ratuszowy, Jelenia Góra
ok. 16.00 Ceremonia dekoracji zwycięzców Bike Maraton Jelenia Góra UCI MTB Marathon Series scena, Park Paulinum,  Jelenia Góra, ul. Nowowiejska


12. Trasa wyścigu

Bike Maraton Jelenia Góra UCI MTB Marathon Series zostanie przeprowadzony na trasie okrężnej ze startem na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i metą w Parku Paulinum w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska.

Parametry trasy – dystans ok. 85 km, przewyższenia – ok.  2700 m

Dokładna trasa zostanie zaprezentowana na stronie www.bikemaraton.com najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2017r.

 

13. Ustawienie zawodników przed startem

Zasady rozstawienia zawodników w sektorach startowych:

– sektor nr 1 UCI – Mężczyźni

wg rankingu UCI MTB Marathon Series Mężczyzn

wg rankingu UCI MTB XCO Mężczyzn

wg rankingu PP XCM PZKol Mężczyzn

pozostali zawodnicy z licencjami PZKol startujący w UCI MTB Marathon Series

– sektor nr 2 UCI  – Kobiety

wg rankingu UCI MTB Marathon Series Kobiet

wg rankingu UCI MTB XCO Kobiet

wg rankingu PP XCM PZKol Kobiet

pozostałe zawodniczki  z licencjami PZKol startujący w UCI MTB Marathon Series

– sektor nr 3 – pozostali uczestnicy Bike Maraton

 

14. Zasady finansowania

Opłaty startowe Bike Maraton Jelenia Góra UCI MTB Marathon Series

70 PLN  – płatne minimum na 10 dni poprzedzające dzień startu

80 PLN  –  płatne do czwartku poprzedzającego dzień startu

100 PLN – płatne od piątku poprzedzającego dzień startu

(w dniu startu maratonu, opłata dokonywana  wyłącznie w Biurze Zawodów na edycji)

50% w/w cen     dzieci i młodzież do 16 roku życia (rok ur. 2001 i młodsi)

20 PLN  jednorazowa opłata startowa doliczana do  pierwszego startu  (za numer startowy  z  chipem)

20 PLN  opłata startowa za nowy numer startowy  (w przypadku np. zagubienia, zniszczenia poprzedniego)

Opłaty startowe nie dotyczą zawodników posiadających aktywne pakiety startowe Bike Maraton na sezon 2017.

Opłaty startowe nie dotyczą Drużyn UCI

Pozostałe koszty tj.  dojazd na zawody, zakwaterowanie itp. zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

15. Komisja Sędziowska

Komisarz UCI – Benno Nijland ( Holandia)

Pozostałych komisarzy wyznaczy Kolegium Sędziów PZKOL w porozumieniu z organizatorem.

 

16. Kontrola Antydopingowa

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. Badania antydopingowe będą przeprowadzone w Pałacu Paulinum ( ok. 200 m od biura zawodów). Dojście do miejsca kontroli od biura zawodów będzie oznakowana.

 

17. Szpital

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58 – 500 Jelenia Góra, TEL. +48 75 75-37-100

18. Wyniki

Wyniki zostaną opublikowane na tablicy wyników przy Biurze Wyścigu oraz na stronie internetowej www.bikemaraton.com

Oficjalne wyniki zostaną opublikowane również na stronie UCI oraz PZKol

19. Postanowienia końcowe

  • We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów.
  • Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok Biura zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.
  • Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność

 

Jelenia Góra, 06.02.2017r.