/ klasyfikacja będzie prowadzona na dystansie MEGA Bike Maraton Kielce

/ nagrodzonych zostanie 3 Kobiety i 3 Mężczyzn OPEN MEGA

/ zawodnicy, którzy biorą udział w klasyfikacji E-BIKE – są klasyfikowani wyłącznie w tej kategorii, wynik nie jest wliczany do klasyfikacji generalnej

/ klasyfikacja prowadzona jest dla rowerów zgodnych z przepisami :

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

47) rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.;

/ aby być sklasyfikowanym do E-BIKE należny w zgłoszeniu/edycji danych wybrać klasyfikacje dodatkową E-BIKE.