od 12.02.2017 r. do 15.03.2017 r.

Zawodnik może zarezerwować każdy wolny numer  – warunkiem rezerwacji jest

  • opłacenie jednego z wybranych pakietów startowych w ciągu 7 dni od zgłoszenia on-line (nie później niż do 15/03/2017)
  • wybranie numeru z puli 50 – 4750

Proces rezerwacji następuje w edycji danych zawodnika. Należy zalogować się w zakładce rejestracja – i dokonać zmiany numeru na wybrany (wolny numer).

Wyboru można dokonać tylko raz !

 do 11.02.2017 r.

Trwa karencja dla numerów z roku 2016.

Zawodnik może zarezerwować numer startowy z roku 2016 – w tym celu należy :

  • zgłosić się na sezon 2017 i wybrać w zgłoszeniu swój numeru z 2016 r.
  • opłacić jeden z wybranych pakietów startowych.

Po tym terminie numer wraca do puli wolnych numerów.